НЕПОДВИЖНИ СТЪЛБИ

Steigleiter mit Podest

Области на употреба на стълбите за качване:

 • Безопасно качване за дейности по контрола и техническата поддръжка на сгради, машинни съоръжения и стелажи
 • Сигурен път за бягство като стълба на сгради при аварии и пожар

Предписания и норми:

 • DIN 18 799-1 (стълби за качване за дейности по инспекцията, техническата поддръжка и почистването на сградни съоръжения)
 • EN ISO 14122-4 (изкачване и машинни съоръжения)
 • DIN 14 094-1 (пожарникарски и аварийни стълби за спасяване на хора в случай на опасност)
 • Предписание за защита от злополуки BGV D 36

Важно предварително задание:

 • При аварийните стълби не се допуска защита от падане

Области на употреба на стълбите за шахти

 • Безопасно слизане за дейности по контрола и техническата поддръжка на пречиствателни съоръжения, съоръжения за снабдяване с питейна вода, депа, резервни басейни и други шахтови съоръжения

Предписания и норми:

 • EN 14 396 (Неподвижни стълби за качване за шахти)
 • DIN 19 572 (Приспособления за хващане за шахти)
 • Наредба за производствената безопасност
 • Предписание за защита от злополуки BGV D 36
 • GUV C5 и BGV C 5 (Отводнителни технически  съоръжения)

Важно предварително задание:

 • При опасност от падане от височина над 5 m са предписани защита от падане или защитна решетка отзад
 • При възможност за възникване на газ или пари или при недостиг на кислород се допуска само защита от падане
 • Площадки за спиране на разстояние от 10 m
Свалете уводния текст като PDF

За да може да използвате или да разпечатвате документите, трябва да сте инсталирали ADOBE Acrobat Reader. Adobe Reader сваляне.