СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Treppen-Zeichnung

Чрез специални изпълнения извън нашето серийно производство можем да отговорим на специални завишени технически изисквания.

Ние проектираме, конструираме и произвеждаме за вас тези индивидуални и специфични клиентски решения.

Разбира се, нашите специални изпълнения отговарят на действащите норми и разпоредбите на предписанията за защита от злополуки.Опишете вашия проблем на нашия специалист, ние ще се погрижим да бъдат разработени предложения за решения, съобразени с вашия специфичен проблем.
Колкото по-подробни са вашите данни (скици и др.), толкова по-бързо ще можем да ви предложим сигурно и икономично решение.

Моля, за изработване на оферти за специални решения предоставяйте следната информация:

  • данни за целите на употреба- специфични изисквания
  • данни за даденостите на място (основа и др.)
  • работна височина, вертикална височина и  др.
  • ширина на стъпалата (B), дълбочина на стъпалата (W) и др.
  • натоварване, монтажен ъгъл, дължина на платформата (A) и др.
  • външна ширина на стълбата, вкл. парапета (F) и др.
  • товароносимост (стандартно 150 kg)
  • материал

Формуляр с всички данни за изготвяне на оферта ще получите при нас в
интернет. За въпроси моля, свържете се с нашия специалист от KRAUSE на:


Тел.: 0 66 31 / 7 95 - 172
Факс: 0 66 31 / 7 95 - 139

RollbodenHubbühneTreppenaufstiegfahrbare TreppeRollboden