КОНТАКТИ

За да можете да изпратите запитване, трябва да сте попълнили всички полета, маркирани с *. Моля да проявите разбиране, че ние можем да обработваме само цялостно попълнени формуляри.

КОНТАКТИ
Бих желал да получа каталог
Моля за посещение на външна служба
Einverstaendniserklaerung_newsletter
Einverstaendniserklaerung_Datenerfassung

Важна информация

Защитата на личната сфера на потребителя на нашата интернет страница е важна за нас. За Вас като потребител са в сила следните условия за защита на данните:

Събиране и обработка на лични данни
Лични данни се събират само при регистрацията за персонализирани услуги, като например изработване на оферта.
При използване на личните данни Вие се съгласявате с горепосоченото събиране и обработка:

Вашите данни от регистрацията могат да бъдат електронно обработвани с цел отговор на запитвания, молби за информация и др., както и за оформяне на електронни услуги в съответствие с нуждите. Личните данни се съхраняват за определено време, за да може и по-уместно да се отговаря на допълнителни запитвания. След това личните данни се изтриват и с цел оценяване се събират само данни, свързани със задачата.

Предаване на лични данни
Събраните лични данни се използват само според нуждите за оформянето на електронните услуги, както е посочено по-горе. Освен това данните не се предават на трети лица.

Моля, обърнете внимание:
Можем да изпратим оферти и удостоверения на търговец само, ако сте приели електронното съхраняване.

Информация:

По всяко време можете да отмените декларацията си за съгласие, като ни пишете на електронната поща unsubscribe@krause-systems.de